"De werkwijze van het bureau kenmerkt zich door een gedreven resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, vasthoudendheid en 'afspraak is afspraak', deadlines zijn geen intentieverklaringen, maar ook werkelijk deadlines. Daarbij is er niet alleen oog voor het product, maar maakt snel schakelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer het mogelijk voor de opdrachtgever om de juiste interventies binnen de organisatie te plegen bij stagnerende levering of productie. Kortom, een betrouwbare partner."

Eric Westhoek
directeur School of Social Work Haarlem
Hogeschool INHOLLA
ND

Diensten

Adviesbureau Meeder biedt de volgende diensten:

  • inrichten onderwijs
  • accreditaties en aanvragen nieuwe opleidingen
  • sturing en kwaliteitsbewaking
  • prestatiegericht en kostenefficient werken 

Adviesbureau Meeder werkt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. We maken duidelijke afspraken. U krijgt zicht op projectfasen, budget, rollen, verantwoordelijkheden en de onderlinge communicatie. Dit laatste punt krijgt bij ons extra aandacht.

Onderwijsvraagstukken en hun oplossingen staan zelden op zich. Wij zijn bekend met de onderlinge afhankelijkheden binnen organisaties en houden daar rekening mee. Wij werken met oog voor inhoud en proces.

Wanneer een project vraagt om specifieke deskundigheid, zetten we die in. Hiervoor beschikken wij over een breed netwerk van senior adviseurs met onderwijskundige expertise en sterke procesvaardigheden.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript. Klik hier.