"Haar korte lijnen en directe wijze van communiceren hebben wij als plezierig ervaren en vooral ook de wijze van haar inzet om het maximale er uit te halen voor de klant."

Martin Pillen
teamleider Educational Support Office
Stenden university

Actueel

 Met Kwaliteitsnet-HO langs het ministerie (2015)  

Onlangs heeft minister Jet Bussemaker bekend gemaakt hoe zij de toekomst ziet van het accreditatiestelsel. Hierbij vroeg zij om reacties uit het veld. Die geven wij als Kwaliteitsnet-HO graag. Binnenkort gaan wij langs in Den Haag om onze onze ervaringen als onderwijskundigen, kwaliteitsdeskundigen en auditoren te delen.

 Op Koers met Kwaliteitsnet-HO (2015) 

Kwaliteitsnet-HO bestaat 5 jaar en heeft  op een gezellige en leerzame manier  haar koers geijkt op het IJselmeer aan boord van een echte Lemsteraak. Ook in onstuimig (accreditatie) weer gaan wij samen verder, en zoeken we naar mogelijkheden om onze samenwerking te versterken. Het MBO lijkt ook interessante ontwikkelingen door te maken. Wellicht is dit een nieuw terrein waar we onze ervaringen kunnen inzetten?

We kunnen u deze teamcoaching door onze collega's van Linque consult van harte aanbevelen!

 Wat is nodig om ieder moment in control te zijn? (2014) 

Dit is de vraag waarmee Sara Meeder een nieuw kwaliteitssysteem is gaan bouwen voor een groot instituut. Gelijkertijd moet ook niet meer informatie verzameld worden dan nodig is.

Op dit moment testen we het systeem uit en stellen we de kwartaalrapportages op in samenwerking met betrokkenen. Naast de eisen vanuit de accreditatie, monitoren we de studievoortgang op basis van de cruciale onderdelen in het curriculum. Tijdig, zodat de verantwoordelijke teammanagers ook nog kunnen ingrijpen.

 Een nieuwe post graduate master in Oral Health Sciences (2013-2014)  

Sara Meeder is gevraagd om ACTA te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze nieuwe opleiding en het verzorgen van het aanvraagdossier voor de NVAO

 Ook de opleiding tot Public Sector Auditor met succes afgerond (2014)

Na de opleiding voor Certified Public Sector Controller, heeft Sara Meeder nu ook de opleiding voor Public Sector Auditor afgesloten. Deze laatste opleiding werd verzorgd door Nijenrode University in samenwerking met het Zijlstra Centre. Middels deze post graduate opleiding heeft Sara zich verder gespecialiseerd in financiële audits, compliance audits en performance audits.

 Sara Meeder is nu Certified Public Controller (2013) 

Na een opleidingstraject van 1 1/2 jaar is Sara Meeder geslaagd voor de post-master opleiding tot Certified Public Controller (VU).

Inmiddels heeft zij haar kennis al in praktijk kunnen brengen. Op verzoek van het CvB heeft zij een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de kosten en opbrengsten van een specifiek onderwijsprogramma.

Gezonde dochter geboren  

Blij en dankbaar zijn Sara en Wim Wendt om te melden dat 12 mei hun dochter Noa is geboren. Moeder en dochter maken het goed. Geboortebericht Noa

Februari 2013- Complimenten ACTA    

Rond de zomer 2012 heeft Adviesbureau Meeder ACTA ondersteund bij de accreditatie van de Bachelor opleiding Tandheelkunde. In zes maanden zijn in nauwe samenwerking met het ACTA-team de Kritische Reflectie geschreven, een check uitgevoerd op beleidsdocumenten en een professionaliseringsslag gemaakt met verschillende commissies.

In het voorjaar 2013 heeft ACTA een positieve reactie van de QANU ontvangen, met een "goed" voor de Onderwijsleeromgeving en een compliment voor de Kritische Reflectie.

Januari 2013- Mooie score opleiding ISM   

Na een intensief ondersteuningstraject heeft Adviesbureau Meeder voor de opleiding Information Security Management (ISM) van de Haagse Hogeschool een Kritische Reflectie en een opleidingsplan opgeleverd.
In januari 2013 heeft de opleiding ISM de reactie van de VBI teruggekregen: op alle standaarden scoort zij goed, met als uitzondering de standaard personeel. Daarop is de opleiding nog kwetsbaar. Een heel mooi resultaat voor deze jonge opleiding en haar enthousiaste team!

December 2012- Evaluatieonderzoek Honoursprogramme  

Sara Meeder is gestart bij Hogeschool Windesheim om een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het Honours College. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de oorspronkelijke doelstellingen zijn behaald, waarbij gekeken wordt naar zowel de onderwijskundige opbrengsten als de (financiële) kosten.

Augustus 2012- Kwaliteitsslag voor Academie Masters & Professional Courses  

Sara Meeder is gestart met bij de Academie voor Masters & Professional Courses van de Haagse Hogeschool. Doel is het adviseren hoe een kwaliteitsslag te maken met de academie als geheel en enkele afzonderlijke masteropleidingen.

Maart 2012- Opleiding Tandheelkunde  

Sara Meeder is gestart met het voorbereidingstraject voor de accreditatie van de bachelor Tandheelkunde bij ACTA (tandheeldkundigcentrum van VU en UvA). Hierbij werkt Adviesbureau Meeder samen met Paul van Deursen van Deursen Onderwijsgroep. De visitatie zal najaar 2012 plaatsvinden.

Janari 2012- Sara Meeder start opleiding tot controller 

Sara Meeder is gestart met de post-master opleiding tot Certified Public Controller (VU). Zij wil middels deze opleiding haar expertisegebied uitbereiden: door de juiste sturingsinstrumenten zorgen dat financiele en onderwijskundige doelstellingen worden behaald.

September 2011- Information Security Management  

De Haagse Hogeschool biedt als enige opleiding in Nederland de opleiding Information Security Management (ISM) aan. Deze opleiding draait nu vier jaar en wordt najaar 2012 gevisiteerd. Adviesbureau Meeder is gevraagd deze opleiding te ondersteunen in het voorbereidingstraject. 

September 2011- Kwaliteitsnet-HO gestart

Samen met zes andere accreditatiedeskundigen is Sara Meeder het netwerk Kwaliteitsnet-HO gestart. Kern van de samenwerking is door gezamenlijke uitwisseling en deskundigheidsbevordering, betere kwaliteit te kunnen leveren, individueel, en ook samen.

Meer informatie is te vinden op de website www.kwaliteitsnet-ho.nl.

Juni 2011- Academie voor Deeltijd Avans Hogeschool 

De Academie voor Deeltijd aan de Avans Hogeschool wil een slag maken met haar toetskwaliteit. Zij wil zowel het toetsbeleid aanpakken als haar (deeltijd-) docenten trainen. Adviesbureau Meeder is gevraagd hievoor een aanpak op te stellen. Hierbij hebben wij samengewerkt met Maaike Stooker van M&S onderwijs- en organisatieadvies. Maaike Stooker heeft de implementatie verzorgd.

April 2011- Management review nieuwe stijl

Adviesbureau Meeder heeft in april 2011 de management review voor de opleiding CMD van de Haagse Hogeschool afgerond. De accreditatie heeft plaatsgevonden volgens het nieuwe beoordelingskader. De opleiding is positief beoordeeld.

November 2010- Aan de slag bij MEM Inholland

Adviesbureau Meeder is gevraagd het management review te schrijven door de opleiding MEM Inholland. Vanaf de zomer van 2010 staat deze opleiding sterk in de belangstelling. Door de versnelde accreditatie aan te vragen beoogt Inholland het vertrouwen in haar onderwijs terug te winnen. (december 2010)

HBO-nieuws.nl

Voor klanten en andere geïnteresseerden houden wij de actuele ontwikkelingen in het HBO-veld bij op www.HBO-NIEUWS.nl. U vindt daar naast het dagelijks nieuws, een uitgebreid overzicht van links over:
    * accreditatie
    * doorstroom MBO-HBO
    * beleid en regelgeving
    * uitval- en rendementscijfers
    * onderzoek en lectoren
    * internationalisering

Videotoepassingen voor de NTI

Sara Meeder heeft samen met Klaudie Bartelink van Learning for Action een workshop georganiseerd voor de NTI. In de workshop hebben wij een overzicht gegeven van videotoepassingen in het onderwijs, zowel voor gebruik in de klas als via een digitale leeromgeving. Het totaal overzicht en de vele voorbeelden werden zeer gewaardeerd. Wilt u ook een workshop door ons laten verzorgen? Neem dan contact op. (juli 2010)

Oktober 2010- Gecertificeerd secretaris

Sara Meeder heeft de NVAO-cursus voor secretarissen met goed gevolg afgesloten en is opgenomen in de lijst gecertificeerde secretarissen. Hiermee is Sara bevoegd om ook in het nieuwe accreditatiestelsel op te treden als externe secretaris.

Drie accreditaties ICT&Media

Adviesbureau Meeder wil de Academie voor ICT & Media van de Haagse Hogeschool feliciteren met de positieve beoordeling door Hobeon van haar opleidingen Informatica, Bedrijfskundige Informatica en Informatie en Dienstverlening. Sara Meeder heeft de drie opleidingen begeleid bij deze accreditatie. (oktober 2010)

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript. Klik hier.