"Als nieuwe managing director van Windesheim Honours College (WHC) hebben de resultaten van het evaluatierapport van adviesbureau Meeder mij geholpen het nieuwe beleid van WHC vorm te geven. Aangezien het rapport verschillende scenario’s belicht met voor- en nadelen van zowel kwalitatief als kwantitatief (financieel) perspectief, kon ik de verschillende aspecten van de scenario's zeer goed tegen elkaar afwegen. Van daaruit kon ik een stappenplan voor de eerste 100 dagen definieren, en tevens de strategie voor komende jaren opzetten."Dr. Josephine Woltman Elpers
Managing Director
Windesheim Honours College

Kostenefficient werken

Hogescholen hebben de komende jaren te maken met het spanningsveld tussen de vraag om verbetering van onderwijskwaliteit enerzijds en bezuinigingen anderzijds. Hierbij willen wij ondersteunen met onze aanpak kostenefficient werken.

Bij kostenefficiënt  werken gaat het om het in kaart brengen van

  • de kosten
  • de onderwijskundige opbrengsten
  • en de financiële gevolgen van vernieuwingen

De resultaten leveren we u in een beslismodel. Hiermee kunt u ex ante meer gefundeerd beslissen of een vernieuwing het beste kan worden gehandhaafd, beëindigd of aangepast. Bij deze aanpak wordt, indien gewenst, aandacht besteed aan professionalisering en opbrengstgericht werken. We ondersteunen het team met doelen stellen, gegevensverzameling, analyse en conclusies trekken.

Tevens voeren wij ex post evaluatieonderzoeken uit, naar zowel de kosten als opbrengsten van onderwijstrajecten. Expertise op dit gebied heeft Sara Meeder verworven middels de opleiding Certified Controller Public Sector (Zijlstra Center,  Vrije Universiteit).


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript. Klik hier.