"Sara Meeder heeft vanuit haar positief kritische blik de verschillende mogelijkheden van sturing op onderwijskundige doelen samen met ons onderzocht. Ze kan daarbij goed en snel schakelen vanuit verschillende modellen/concepten en meekijken vanuit het perspectief van de diverse betrokkenen."Ad Huijbregts, Manager Onderwijs & Kwaliteit, Rijn IJssel

Sturing en kwaliteitsbewaking

Binnen hogescholen zijn Planning & Control, onderwijskundige vernieuwingstrajcten en kwaliteitsbewaking nog al eens gescheiden werelden. Sturing op kwaliteit kan naar ons idee vaak integraler en efficiënter.

Vanuit onze onderwijskundige blik ondersteunen wij bij:

  • inrichten van de kwaliteitsbewaking van het onderwijs
  • het formuleren van prestatie-indicatoren en onderwijskundige doelen
  • ondersteunen van teams bij het gebruiken van en sturen op evaluatie-uitkomsten

Hierbij luidt ons devies "van verantwoordingsinformatie naar praktische stuurinformatie".

Wij zijn bekend met de kwaliteitssystemen van NVAO, INK, ISOO 9000-2000.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript. Klik hier.